Kursavdelinga

Telemark Lys As har 2 klasserom med kvar sin Smart-skjerm. Vi har også 10 berbare PC-ar og fleire nettbrett.
Norskopplæring i grunnleggjande norsk for vaksne innvandrarar som ikkje har rett og plikt til norskundervisning. Kurset vert halde i tråd med læreplanen for vaksne innvandrarar, og har som mål å føre deltakarane fram til språkprøve 2 og 3. Desse kursa har ein svært rask progresjon og krev mykje eigeninnsats.
Eigenfinansiering