Integreringsavdelinga

Vi har ansvaret for flyktningtenesta i Fyresdal kommune.
Det inneber:

Vår flyktningkoordinator og ansvarleg for denne avdelinga er

Oddbjørn Valentin Remen Svendsen

e-post: oddbjorn@telemarklys.no
Mobil: 482 06 687