Integreringsavdelinga

Vi har ansvaret for flyktningtenesta i Fyresdal kommune.
Det inneber:

Vår flyktningkoordinator og ansvarleg for denne avdelinga er

Annveig Veum Aas

e-post: annveig@telemarklys.no
Mobil: 959 21 780