Arbeidspraksis

Kva er arbeidspraksis

Arbeidspraksis er eit attføringstilbod som tilbyr avklaring, tilrettelagd arbeidstrening og oppfylging av arbeidssøkarar som treng støtte for å kome i ordinært arbeid


Arbeidspraksis kan gjennomføras internt i Telemark Lys eller i ordinær bedrift.

Arbeidssøkarar kan delta i Arbeidspraksis i inntil 12 månader. Dette kan deretter bli forlenga med inntil 12 månader.

Kva er målet med dette tilbodet?

Vi skal vere ein støttespelar for dei som treng nokon ved si side for å finne vegen inn i, eller tilbake til, arbeidslivet.
Vi legg til rette for eigenutvikling, meistringssituasjonar og auka sjølvkjensle.
Det er viktig for oss å sjå heile mennesket og gje støtte og rettleiing på dei områda, og i det omfanget, kvar enkelt ynskjer det.
Her kan du lese meir om Innhaldet i arbeidspraksis, eller om verkemidlar og metodar

Ansvarleg for tilbodet:

Martha S. Momrak

e-post: marta@telemarklys.no
Tlf. 35 06 79 00 Mobil: 917 77 047