Tilsette

Elisabeth Gasmann er dagleg leiar. Ho har tidligare hatt administrative oppgåver, hatt undervisning for flyktningane og arbeid med frivilligsentralen. Ho har ein økonomi og administrasjons - utdannelse, og har erfaring i kundebehandling og prosjektarbeid frå telebransjen.

Mobiltelefon: 414 07 219 e-post: elisabeth@telemarklys.no

Martha Schrøder Momrak har ansvaret for norskundervisninga. Martha har arbeid ved bedrifta sidan 1995 og har innehatt fleire roller ved Telemark Lys. Ho har ein brei yrkes og utdanningsbakgrunn.

Mobiltelefon: 917 77 047 e-post: marta@telemarklys.no

Oddbjørn V. R. Svendsen er vår flyktningkoordinator og primus motor for folkeverkstaden.
Han har ein bachelor i fornybar energi, og har variert arbeidsbakgrunn.


Telefon: 482 06 687 e-post: oddbjorn@telemarklys.no