Tilsette

Elisabeth Gasmann er dagleg leiar. Ho har tidligare hatt administrative oppgåver, hatt undervisning for flyktningane og arbeid med frivilligsentralen. Ho har ein økonomi og administrasjons - utdannelse, og har erfaring i kundebehandling og prosjektarbeid frå telebransjen.

Mobiltelefon: 414 07 219 e-post: elisabeth@telemarklys.no

Martha Schrøder Momrak har ansvaret for norskundervisninga og ansvaret for arbeid og inkludering. Martha har arbeidd ved bedrifta sidan 1995 og har innehatt fleire roller ved Telemark Lys. Ho har ein brei yrkes og utdanningsbakgrunn.

Mobiltelefon: 917 77 047 e-post: marta@telemarklys.no

Annveig Veum Aas er flyktningkoordinator og ansvarleg for vårt integreringsarbeid med flyktningane. Annveig er utdanna barnevernpedagog, med etterutdanning i tverrfagleg veiledning. Ho følger flyktningane frå dei kjem til Fyresdal og i 5 år.

Mobiltelefon 959 21 780 e-post: annveig@telemarklys.no

Grete Nes Kilen er leiar for frivilligsentralen.
Ho har arbeidd i Telemark Lys AS sidan 2006 og har tidlegare lang og allsidig erfaring frå arbeid i bank, saksbehandling i statleg verksemd, samt kontor- og rekneskapserfaring frå ulike kontor.

Telefon: 35 04 13 32 e-post: grete@telemarklys.no

Hilde Berntsen er veileder.
Ho har veiledningskompetanse frå to tidlegare attføringsbedriftar. Ho har også god erfaring i kundebehandling, sal, service, kontorarbeid og saksbehandling.

Telefon: 35 06 79 00 e-post: hilde@telemarklys.no

Nura Ahmed arbeider med reinhald.
Ho held til i Fyresdal Næringshage, og er også vikar for reinhald i Fyresdal Kommune.

Hayad Said Sharif Mohamed arbeider også med reinhald i Fyresdal Næringshage.

Oddbjørn V. R. Svendsen underviser i norsk.

Han har en bachelor i fornybar energi. Oddbjørn har variert arbeidsbakgrunn og er god i norsk.

e-post: oddbjorn@telemarklys.no