Tilsette

Elisabeth Gasmann er dagleg leiar. Ho har tidligare hatt administrative oppgåver, hatt undervisning for flyktningane og arbeid med frivilligsentralen. Ho har ein økonomi og administrasjons - utdannelse, og har erfaring i kundebehandling og prosjektarbeid frå telebransjen.

Mobiltelefon: 414 07 219 e-post: elisabeth@telemarklys.no

Martha Schrøder Momrak har ansvaret for norskundervisninga og ansvaret for arbeid og inkludering. Martha har arbeidd ved bedrifta sidan 1995 og har innehatt fleire roller ved Telemark Lys. Ho har ein brei yrkes og utdanningsbakgrunn.

Mobiltelefon: 917 77 047 e-post: marta@telemarklys.no

Grete Nes Kilen er leiar for frivilligsentralen.
Ho har arbeidd i Telemark Lys AS sidan 2006 og har tidlegare lang og allsidig erfaring frå arbeid i bank, saksbehandling i statleg verksemd, samt kontor- og rekneskapserfaring frå ulike kontor.

Telefon: 35 04 13 32 e-post: grete@telemarklys.no

Hilde Berntsen er veileder.
Ho har veiledningskompetanse frå to tidlegare attføringsbedriftar. Ho har også god erfaring i kundebehandling, sal, service, kontorarbeid og saksbehandling.

Telefon: 35 06 79 00 e-post: hilde@telemarklys.no

Oddbjørn V. R. Svendsen er vår flyktningkoordinator
Han har en bachelor i fornybar energi. Oddbjørn har variert arbeidsbakgrunn og har 

rollen som flyktningkoordinator


Telefon: 482 06 687 e-post: oddbjorn@telemarklys.no