Tilsette

Elisabeth Gasmann er dagleg leiar. Ho har tidligare hatt administrative oppgåver, hatt undervisning for flyktningane og arbeid med frivilligsentralen. Ho har ein økonomi og administrasjons - utdannelse, og har erfaring i kundebehandling og prosjektarbeid frå telebransjen.

Mobiltelefon: 414 07 219 e-post: elisabeth@telemarklys.no

Martha Schrøder Momrak har ansvaret for norskundervisninga. Martha har arbeidd ved bedrifta sidan 1995 og har innehatt fleire roller ved Telemark Lys. Ho har ein brei yrkes og utdanningsbakgrunn.

Mobiltelefon: 917 77 047 e-post: marta@telemarklys.no

Hilde Berntsen er veileder.
Ho har veiledningskompetanse frå to tidlegare attføringsbedriftar. Ho har også god erfaring i kundebehandling, sal, service, kontorarbeid og saksbehandling.

Telefon: 35 06 79 00 e-post: hilde@telemarklys.no

Oddbjørn V. R. Svendsen er vår flyktningkoordinator og daglig leder for frivilligsentralen.
Han har en bachelor i fornybar energi. Oddbjørn har variert arbeidsbakgrunn og arbeider nå med å opprette et Folkeverksted i Fyresdal.


Telefon: 482 06 687 e-post: oddbjorn@telemarklys.no