Om oss

Telemark Lys AS ligg i Fyresdal i Vest-Telemark. Det har vore ei arbeids-, inkluderings og integreringsbedrift i mange år.

Vi har eksistert som eige aksjeselskap sidan 1993, og er 100 % eigd av Fyresdal kommune.

Vårt mål er å gjere ein best mogleg jobb for å medverke til at fleire beheld arbeidet eller kjem ut i arbeid. og at flyktningane blir godt integrert i det norske samfunnet og greier å få ein jobb.

I 2020 har firmaet etablert ein folkeverkstad i Fyresdal sentrum, og ser på moglegheiten for å bli ein sosial entreprenør.

Martha Schrøder Momrak

har arbeid ved bedrifta sidan 1995 og har innehatt dei fleste rollene i Telemark Lys. Ho har ein brei yrkes og utdanningsbakgrunn.

 

Mobiltelefon: 917 77 047 

e-post: marta@telemarklys.no

Oddbjørn V. R. Svendsen

er vår flyktningkoordinator og primus motor for folkeverkstaden.Han har ein bachelor i fornybar energi, og har variert arbeidsbakgrunn.


Telefon: 482 06 687

e-post: oddbjorn@telemarklys.no