Om oss

Telemark Lys AS ligg i Fyresdal i Vest-Telemark. Det har vore ei arbeids-, inkluderings og integreringsbedrift i mange år.

Vi har eksistert som eige aksjeselskap sidan 1993, og er 100 % eigd av Fyresdal kommune.

Vårt mål er å gjere ein best mogleg jobb for å medverke til at fleire beheld arbeidet eller kjem ut i arbeid. og at flyktningane blir godt integrert i det norske samfunnet og greier å få ein jobb.

I 2020 har firmaet etablert ein folkeverkstad i Fyresdal sentrum, og ser på moglegheiten for å bli ein sosial entreprenør.

Elisabeth Gasmann

er dagleg leiar. Ho har tidligare hatt administrative oppgåver, hatt undervisning for flyktningane og arbeid med frivilligsentralen. Ho har utdanning innan økonomi og administrasjon, og har erfaring i kundebehandling og prosjektarbeid frå telebransjen.

 

Mobiltelefon: 414 07 219

e-post: elisabeth@telemarklys.no

Martha Schrøder Momrak

har arbeid ved bedrifta sidan 1995 og har innehatt dei fleste rollene i Telemark Lys. Ho har ein brei yrkes og utdanningsbakgrunn.

 

Mobiltelefon: 917 77 047 

e-post: marta@telemarklys.no

Oddbjørn V. R. Svendsen

er vår flyktningkoordinator og primus motor for folkeverkstaden.Han har ein bachelor i fornybar energi, og har variert arbeidsbakgrunn.


Telefon: 482 06 687

e-post: oddbjorn@telemarklys.no