Integreringsavdelinga

Vi har ansvaret for flyktningtenesta i Fyresdal kommune.
Det inneber:

 Vår integreringskoordinator,

og ansvarleg for denne avdelinga, er


Hege Rokseth

e-post: hege@telemarklys.no
Tlf.: 35 06 79 05, Mobil: 954 04 055