Integreringsavdelinga

Vi har ansvaret for flyktningtenesta i Fyresdal kommune.
Det inneber:

 Vår flyktningkoordinator,

og ansvarleg for denne avdelinga, er


Annveig Veum Aas

e-post: annveig@telemarklys.no
Tlf.: 35 06 79 05, Mobil: 959 21 780