Tilsette


 Tarjei Skålid er dagleg leiar. Han kjem frå transport/shippingbransjen, og nyt nå kvar ein dag han er leiar i Telemark Lys AS. Tarjei er logistikkingeniør og har ein mastergrad i Internasjonal transport.

Mobiltelefon: 995 82 970 e-post: tarjei@telemarklys.no Elisabeth Gasmann har administrative oppgåver. I tillegg har ho undervisning for flyktningane, og arbeid med frivilligsentralen. Ho har ein økonomi og administrasjons - utdannelse, og har erfaring i kundebehandling og prosjektarbeid frå telebransjen.

Mobiltelefon: 414 07 219 e-post: elisabeth@telemarklys.no


Martha Schrøder Momrak er norsklærar og har ansvaret for arbeid og inkludering. Martha har arbeidd ved bedrifta sidan 1995 og har innehatt fleire roller ved Telemark Lys. Ho har ein brei yrkes og utdanningsbakgrunn.

Mobiltelefon: 917 77 047 e-post: marta@telemarklys.no


Karl Rune Hansen (Kalle) er leiar av frvilligsentralen og jobbkonsulent for våre deltakarar. Kalle har sin bakgrunn frå transportnæringa og har i fleire år drive sin egen transportvirksomhet. Han er bedriftas tekniske person og løyser mange av dagens utfordringar saman med deltakarane våre.

Mobiltelefon: 951 06 350 e-post: kalle@telemarklys.no


 Annveig Veum Aas er flyktningkoordinator og ansvarleg for vårt integreringsarbeid med flyktningane. Annveig er utdanna barnevernpedagog, med etterutdanning i tverrfagleg veiledning. Ho følger flyktningane frå dei kjem til Fyresdal og i 5 år.

Mobiltelefon 959 21 780 e-post: annveig@telemarklys.no

Grete Nes Kilen er tilretteleggar/ansvarleg for Krambua.
Ho har arbeidd i Telemark Lys AS sidan 2006 og har tidlegare lang og allsidig erfaring frå arbeid i bank, saksbehandling i statleg verksemd, samt kontor- og rekneskapserfaring frå ulike kontor.

Telefon: 35 04 13 32 e-post: grete@telemarklys.no


Hilde Berntsen er veileder.

Ho har veiledningskompetanse frå to tidlegare attføringsbedriftar. Ho har også god erfaring i kundebehandling, sal, service, kontorarbeid og saksbehandling.

Telefon: 35 06 79 00 e-post: hilde@telemarklys.no

Nura Ahmed arbeider med reinhald.
Ho held til i Fyresdal Næringshage, og er også vikar for reinhald i Fyresdal Kommune.
Hayad Said Sharif Mohamed arbeider også med reinhald.
Bilde og informasjon kjem snart.

Trond Rustand er driftsansvarleg på Kafe Teisner. Trond er utdanna kokk og har lang fartstid frå Hotell og Restaurant. Han er ein meister til å få til gode matrettar og har med seg våre deltakarar som får verdifull arbeidstrening på Teisner. Trond vil at Kafe Teisner skal bli eit godt kafetilbud for innbyggarar og tilreisande til Fyresdal og legg vekt på god kvalitet og hyggeleg atmosfære.

Mobiltelefon: 468 14 669 e-post: trond@telemarklys.noRami Othman Ahmead er kokk på Kafe Teisner.
Han har lang erfaring frå det store utlandet. Han kan servere mange forskjellige internasjonale rettar og han kan lage kunst av maten.


Telefon: 468 14 669 e-post: rami@telemarklys.no

Lena Nørstrud serverar god mat på Kafe Teisner, og arbeidar med reinhald i Fyresdal Næringshage.Jalal Ibrahim Ahmed underviser i norsk.
Når det kjem nye flyktningar til Fyresdal er Jalal den første norsklæraren dei møter. Han kan også flytande arabisk.


e-post: jalal@telemarklys.no